Dane lokalu i odczyty liczników

Aby sprawdzić dane lokalu lub odczyty Państwa liczników prosimy kliknąć na górne menu - wybrać z niego zakładkę Nieruchomość.

Następnie z drugiego podmenu wybrać Lokal.

Domyślnie jako pierwsza ładuje się karta z danymi lokalu. Po kliknięciu na nazwę danej można zobaczyć historię jej zmian.

Natomiast po wybraniu karty Liczniki, wyświetlą się Państwu liczniki dodane do lokalu. Kliknięcie na nazwę licznika spowoduje otwarcie historii odczytów i zużyć.