Forum

Aby zacząć nowy wątek na forum właścicieli, prosimy kliknąć na górne menu - wybrać z niego zakładkę Komunikacja.

W polu Typ prosimy wybrać Forum.

  • Pole Nick - podać swoją nazwę na Forum.

  • Kliknąć Zmień - wykonujemy to tylko raz, system zapamięta nick.

  • Uzupełnić Tytuł i Treść.

  • Na koniec kliknąć Opublikuj.

Nowy wątek pojawi się w zakładce Komunikacja.

Klikając na jego tytuł można zobaczyć odpowiedzi właścicieli. Na poszczególne posty można odpowiedzieć klikając na przycisk #nr (Odpowiedź na: #nr).