Pierwsze logowanie

Gdy otrzymają Państwo dokument z danymi do podglądu właściciela, prosimy na nim odszukać login, który jest ciągiem cyfr oraz hasło tymczasowe. Po czym prosimy przejść na stronę:

Na stronie logowania, w polu Nazwa użytkownika wpisujemy login, a w polu Hasło wpisujemy Hasło tymczasowe podane przez administrację/zarządce. Klikamy Zaloguj.

[Problemy z logowaniem]

System wymusi zmianę hasła, zostaną Państwo przeniesieni na stronę jego zmiany. Prosimy wypełnić następujące pola:

  • Pole Nowe hasło > wpisują Państwo własne hasło.

  • Pole Potwierdź nowe hasło > prosimy wpisać własne hasło ponownie.

  • Pole Stare lub tymczasowe hasło > wpisujemy hasło tymczasowe otrzymane od administratora/zarządcy.

  • Nowe hasło musi spełniać warunki podane na stronie.

Na koniec prosimy kliknąć Zmień hasło. Zostaną Państwo przekierowani z powrotem do strony logowania.

Na stronie logowania, w polu Nazwa użytkownika wpisujemy login, a w polu Hasło wpisujemy tym razem własne hasło. Klikamy Zaloguj. W tym momencie powinni trafić Państwo na stronę kartoteki mieszkańca.

[Problemy z logowaniem]