Szczegółowe rozrachunki

Aby poznać szczegóły Państwa rozrachunków z wspólnotą prosimy kliknąć na górne menu - wybrać z niego zakładkę Nieruchomość.

Państwa rozrachunki z wspólnotą będą tutaj pogrupowane w miesiące. Kwota Saldo to saldo wpłat i obciążeń na koniec danego miesiąca.

Po kliknięciu na przycisk Rozrachunki 2020-07 - pokażą się pozycje z danego miesiąca.

Po kliknięciu na przycisk Drukuj, pobierze się Państwu druk w PDF. W którym będzie tabelka ze wszystkimi zaksięgowanymi obciążeniami i wpłatami od początku roku.